top of page

משרדנו עוסק, מזה כשני עשורים, בליווי מוכרים ורוכשים בעסקאות מקרקעין מכל סוג שהוא, החל משלב המו"מ ועריכת הבדיקות הראשוניות, דרך ליווי לחתימת חוזה

מכר / רכישה ויצירת המנגנונים המשפטיים המתאימים שיגנו על הצדדים בעסקה ועד להשלמת העסקה ורישום הזכויות ע"ש הרוכשים.

בנוסף, אנו בעלי מומחיות מיוחדת בתחום מיסוי המקרקעין ואנו מעניקים ללקוחותינו ייעוץ וליווי בתחומי המיסוי שכרוכים בעסקת המקרקעין. אנו מודעים לכך שאצל מרבית האנשים, עסקת מקרקעין היא מהעסקאות הגדולות ביותר שהם יערכו בכל ימי חייהם ולכן חשוב לנו להקנות להם את הביטחון וההבנה בכל אחד משלבי העסקה. מסיבה זו אנו בוחרים לשים דגש רב מאוד על ליווי צמוד, תוך הבהרת שלבי העסקה והפעולות הנדרשות.

תחום משפטי זה עוסק בהסדרת הדין והעסקאות ביחס לכל הנכסים שאינם מיטלטלין, דהיינו בקרקעות ובנכסי נדל"ן (נכסי דלא - ניידי) לרבות דירות מגורים, בתים, מגרשים, חנויות, מבנים מסחריים ועוד. עסקת מקרקעין כלשהי, גם הפשוטה ביותר, כרוכה בביצוע מס' רב של בדיקות משפטיות, ביחס למקרקעין וזהותם, ביחס לאופן רישומם, ביחס לזכויות בהם, ביחס למגבלות המוטלות עליהם או על זכויות המחזיקים בהם וכו'. זו בדיוק הסיבה שכל מי שעומד לבצע עסקה במקרקעין, ראוי שייעזר ביועץ משפטי מנוסה, כבר מהשלבים המוקדמים ביותר של עסקת המקרקעין.

לעניין זה, חשוב לא פחות ליתן את הדעת ולבחון את השפעת דיני המס על העסקה שעומדת להתרחש שכן במציאות הנוכחית, מיסוי המקרקעין יכול להשפיע רבות על כדאיות העסקה. 

אסף יוסף משרד עורכי דין בתחום מקרקעין

מקרקעין

השירותים הניתנים על ידינו בתחום הנדל"ן ועסקאות המקרקעין:

4.

העברות של נכסים בין קרובים בתמורה או שלא בתמורה

3.

ליווי וייצוג בעסקאות מכירת / רכישת מגרשים, חנויות, נכסים מסחריים וכו'

2.

ליווי וייצוג מוכרי/רוכשי דירה יד שנייה

1.

ליווי וייצוג רוכשי דירות מקבלן

8.

ליווי וייצוג בעסקאות שכירות

7.

ייצוג בתביעות פינוי נכסים

6.

תכנוני מס בעסקאות מקרקעין

5.

העברות של נכסים בירושה או על פי צו קיום צוואה

אסף יוסף משרד עורכי דין בתחום מקרקעין
bottom of page