top of page
אסף יוסף משרד עורכי דין בתחום המסחרי -

משרדנו בעל ניסיון רב בייעוץ לעסקים קטנים כגדולים והוא מעניק ליווי שוטף לעסקים וחברות מובילים בתחומם. עו"ד אסף יוסף, מייסד המשרד, שימש למעלה מעשור כיועץ משפטי ראשי בחברות מסחריות מתחומים שונים ואף ניהל בעצמו עסקים שונים, כך שהוא צבר ניסיון ומעבר להתמחות המשפטית הוא בעל הבנה עמוקה של התנהלות עולם המסחר ושל צרכי הלקוחות.

בין כל הפעולות המשפטיות, בתחום המסחרי, מטפל משרדנו בהקמת חברות ובניסוח חוזים מסוגים שונים, כגון הסכמי מייסדים, הסכמי הלוואה, הסכמי סודיות, חוזים לשיתוף פעולה, חוזים עם ספקים ולקוחות ועוד.

תחום המשפט המסחרי מסדיר את היחסים המסחריים בין שני צדדים (או יותר), אשר עיסוקם במסחר, בין אם אותם צדדים הם חברות ענק ובין אם הם עסקים קטנים או בינוניים. למעשה, לכל עסק ישנה מערכת חוזים עם עובדיו, לקוחותיו, ספקיו, שותפיו העיסקיים וכיוצא באלה, גם אם החוזים הללו לא הועלו על הכתב.

הדין מתווה את כללי היסוד, באמצעות מערכת חוקים ותקנות רלוונטיים, אך מומחיותו ומקצועיותו של עורך הדין נמדדת ביכולתו לנסח לכל לקוח את מערכת החוזים, או לתת לכל לקוח את הייעוץ המשפטי, שיתאימו לו, יגנו עליו וימנעו, ככל שניתן, מחלוקות משפטיות שעלולות להיגרר עד כדי סכסוך משפטי ומלחמות בבתי משפט.

 מסחרי 

אסף יוסף משרד עורכי דין בתחום המסחרי
bottom of page