top of page

הצהרת נגישות

הצהרת נגישות - מעודכנת לינואר 2023

אתר זה עומד בדרישות תקנות שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.
התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.
הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפנים   Google Chrome  ו-Internet Edge.
האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו- Esc ליציאה מתפריטים וחלונות.
מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולארי.

 

הסדרי נגישות במשרדנו

משרדי החברה ממוקמים במגדל משרדים ובו מעלית. ישנה נגישות מלאה לבעלי מוגבלות.

 

דרכי פניה

במידה ונתקלת בבעיית נגישות, הנך מוזמן/ת ליצור קשר למייל: assaf@yoseflaw.co.il

bottom of page